Thursday, 31 March 2011

Giấy đỏ bị rách có thể xin cấp lại được không?

Posted on 01:20 by nxt


Thứ hai, 29/06/2009, 10:16 GMT+7
Tôi có miếng đất đã được cấp giấy đỏ theo Luật Đất đai năm 2003. Nhưng do không được bảo quản kỹ nên giấy đỏ đó đã bị rách. Nay tôi có thể xin cấp lại giấy đỏ hay không, phải liên hệ ở đâu để làm thủ tục?

sutly_cb@yahoo.com
Trả lời:

Cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trong quá trình sử dụng, giấy đó bị hư hỏng, rách nát thì có thể làm thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo Điều 22 Quyết định 54 ngày 30/3/2007 của UBND TP.HCM, hồ sơ xin cấp đổi giấy đỏ gồm có: đơn xin cấp đổi giấy đỏ theo mẫu (hai bản chính); giấy đỏ (bản chính).

Cá nhân xin cấp đổi giấy đỏ cần nộp hồ sơ và nhận kết quả tại UBND quận, huyện theo cơ chế một cửa. Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

No Response to "Giấy đỏ bị rách có thể xin cấp lại được không?"

Leave A Reply