Thursday, 31 March 2011

Hậu Giang: Đất từ 36 m2 trở lên mới được tách thửa

Posted on 02:10 by nxt


Thứ sáu, 19/09/2008, 09:18 GMT+7
Theo quyết định mới của UBND tỉnh Hậu Giang, đất ở nông thôn từ 36 m2 trở lên mới được tách thửa và thửa đất mới phải có chiều rộng và chiều dài từ 4 m trở lên.Đối với nhóm đất ở tọa lạc tại các khu quy hoạch xây dựng mới có chỉ số lộ giới từ 20 m trở lên, diện tích của lô đất ở phải từ 45 m2 trở lên (chiều rộng và chiều dài phải từ 5 m trở lên); nếu lộ giới dưới 20 m thì diện tích của lô đất ở phải từ 36 m2 trở lên (chiều rộng và chiều dài phải từ 4 m trở lên).

No Response to "Hậu Giang: Đất từ 36 m2 trở lên mới được tách thửa"

Leave A Reply