Wednesday, 30 March 2011

Hồ sơ thế chấp giá trị quyền sử dụng đất

Posted on 21:42 by nxt


Thứ ba, 23/03/2010, 14:38 GMT+7
Xin hỏi hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuê đất gồm những giấy tờ gì? Nếu sau khi được cấp Giấy CNQSDĐ, do nhu cầu làm ăn, chúng tôi muốn thế chấp khu đất này để lấy vốn kinh doanh.Tôi muốn hỏi hồ sơ thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gồm những giấy tờ gì?(Văn Khoa, HCM)

- Trả lời:

Theo các quy định về quản lý đất đai hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thuê đất gồm:

- Bản đồ hiện trạng vị trí được Sở Tài nguyên môi trường duyệt, dự thảo GCN

- Hợp đồng thuê đất đã có chữ ký bên tổ chức thuê đất

- Xác nhận đã trước bạ QSDĐ

- Xác nhận đã hoàn tất đền bù

- Xác nhận đã thu hồi, chỉnh lý GCNQSD đất nông nghiệp.

Theo quy định của pháp luật về chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất thì hồ sơ thế chấp giá trị quyền sử dụng đất bao gồm:

- Hợp đồng thế chấp giá trị quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Sơ đồ thửa đất (trích lục bản đồ thửa đất hoặc trích đo trên thực địa);

- Chứng từ nộp tiền thuế đất.

No Response to "Hồ sơ thế chấp giá trị quyền sử dụng đất"

Leave A Reply