Thursday, 31 March 2011

Hồ sơ để cấp 'sổ đỏ'

Posted on 02:17 by nxt


Thứ hai, 07/07/2008, 09:08 GMT+7
Đề nghị cho biết quy định mới của UBND thành phố về hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Trả lời:
UBND thành phố Hà Nội quy định, người đang sử dụng đất có trách nhiệm nộp tại UBND phường, xã, thị trấn một bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận gồm có:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu).
- Bản sao hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân.
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phải có bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở và sử dụng đất tại Việt Nam theo quy định tại điều 125 và điều 126 Luật Nhà ở.
- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 7 bản quy định này (nếu có).
- Bản sao giấy tờ về tạo lập nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại điều 20 bản quy định này.
- Sơ đồ thửa đất ghi kích thước các cạnh, bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, công trình kiến trúc (có thể do cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận tự đo vẽ hoặc thuê văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng, đo đạc bản đồ vẽ). Bản vẽ sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng, công trình kiến trúc phải thể hiện hình dáng, kích thước, diện tích mặt bằng các tầng nhà; tường chung, tường riêng; diện tích xây dựng trên đất, tổng diện tích sàn xây dựng; riêng đối với căn hộ chung cư thì thể hiện vị trí ngôi nhà, hình dáng, kích thước mặt bằng tầng có căn hộ và vị trí, hình dáng kích thước, diện tích sàn căn hộ đề nghị cấp giấy chứng nhận.
Trường hợp có bản vẽ thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng và trên thực tế không thay đổi, hoặc bản vẽ hoàn công theo yêu cầu của cơ quan cấp phép xây dựng, thì không phải lập bản vẽ sơ đồ nhà).
- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận (nếu có).

No Response to "Hồ sơ để cấp 'sổ đỏ'"

Leave A Reply