Wednesday, 30 March 2011

Hỗ trợ 30% đất thổ cư khi đền bù đất nông nghiệp

Posted on 20:09 by nxt


Thứ bẩy, 26/06/2010, 08:38 GMT+7
Hỏi: Nhà tôi có đất nông nghiệp (đang trồng lúa) thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, mặt tiền đường tỉnh lộ 52 thuộc BRVT. Hiện tại thì nhà nước mở rộng đường nên có lấy vào nhà tôi 6m chiều rộng và 100m chiều dài.Trong một lần họp dân để hỗ trợ đền bù thì chỉ nghe nói đến đền bù đất nông nghiệp mà không thấy hỗ trợ 30% đất thổ cư trong khi thường là có hỗ trợ 30% đất thổ cư. Tôi không biết đền bù như vậy có đúng như trong Nghị định về đền bù đất không?

- Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 16 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi không được hỗ trợ đất thổ cư, chỉ được bồi thường một diện tích đất nông nghiệp có cùng diện tích với diện tích đất bị thu hồi.

Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng trừ diện tích đất vượt hạn mức thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

No Response to "Hỗ trợ 30% đất thổ cư khi đền bù đất nông nghiệp"

Leave A Reply