Wednesday, 30 March 2011

Hỗ trợ di dời các hộ thuê nhà sở hữu nhà nước

Posted on 23:40 by nxt


Thứ tư, 03/03/2010, 10:15 GMT+7
Hỏi: Gia đình chúng tôi đang ở một căn hộ thuộc sở hữu nhà nước (nhà do cơ quan tự quản) có giấy tạm cấp nhà do cơ quan cấp từ năm 1981.Gia đình chúng tôi có đề nghị xin mua nhà theo nghị định 61 nhưng được trả lời nhà thuộc diện không bán theo khoản 1, 2, 3 điều 5 của nghị định 61.

Xin hỏi chúng tôi sẽ được hưởng những hỗ trợ gì khi phải di dời? Nếu được mua nhà tái định cư chúng tôi có được hỗ trợ tiền để mua hay không và số tiền hỗ trợ cụ thể là bao nhiêu? Chúng tôi có được mua nhà tái định cư theo giá của nghị định 61 không, vì trong điều 6 của nghị định 61 có ghi những hộ như chúng tôi được xin mua một căn hộ khác theo quy định của nghị định 61? (Thanhvan_619@... )

- Trả lời:

Theo thông tin nêu trên, tôi hiểu căn nhà mà gia đình ông đang ở thuộc diện không được bán theo khoản 1,2,3 Điều 5 Nghị định 61-CP. Cũng theo quy định tại Nghị định 61-CP, nếu gia đình ông có nhu cầu mua nhà thì sẽ được xem xét giải quyết cho mua một căn nhà khác (thuộc sở hữu nhà nước) và sẽ phải trả lại căn nhà đang ở cho Nhà nước.

Trường hợp căn hộ nói trên tọa lạc tại địa bàn TP.HCM, và thuộc đối tượng bị Nhà nước thu hồi theo Quyết định 36/2002/QĐ-UB ngày 15-4-2002 của UBND TP.HCM hoặc Quyết định 54/2003/QĐ-UB ngày 17-4-2003 của UBND TP.HCM thì gia đình ông sẽ được di chuyển tới một căn hộ chung cư khác theo sự sắp xếp của hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của quận, huyện; và được thuê nhà với giá được tính trên cơ sở khấu hao 30 năm hoặc mua một căn hộ chung cư theo giá chỉ tính chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chi phí xây dựng mà không tính tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật do ngân sách nhà nước đầu tư - Điều 1 Quyết định 226/2003/QĐ-UB ngày 10-6-2003 của UBND TP.HCM; Điều 1 Quyết định 228/2003/QĐ-UB ngày 16-10-2003 của UBND TP.HCM.

Nếu gia đình ông không có yêu cầu thuê hoặc mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, sẽ được hỗ trợ một lần tiền để tạo lập nơi ở mới. Mức hỗ trợ cụ thể về nhà ở, đất ở được quy định trong điểm 1.2 khoản 1 Điều 2 Quyết định 54/2003/QĐ-UB ngày 17-4-2003 của UBND TP.HCM.

Thân ái chào ông.

No Response to "Hỗ trợ di dời các hộ thuê nhà sở hữu nhà nước"

Leave A Reply