Thursday, 31 March 2011

Hỗ trợ doanh thu khi bị thu hồi đất

Posted on 00:13 by nxt


Thứ tư, 21/10/2009, 16:50 GMT+7
Nhà mẹ tôi ở 18/2 khu phố Thạnh Lợi, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, Bình Dương. Mẹ tôi là giáo viên hưu trí, được mua nhà cấp 4 theo dạng nhà hóa giá của Nhà nước từ năm 2000.Nay UBND thị trấn An Thạnh có kế hoạch mở rộng đường nông thôn và quy hoạch này làm chiều rộng của nhà mẹ tôi giảm đi 1,3m. 

Theo tôi hiểu, phần đất bị lấy làm đường sẽ được UBND địa phương đền bù? Giá bao nhiêu cho dạng nhà ở mặt tiền như vậy? Khi đường hẻm nông thôn được thi công, mẹ tôi phải sửa lại nhà do mất toàn bộ vách bên phía làm đường, vậy những phần trên mặt đất như vách, nền, mái nhà sẽ được bồi thường như thế nào?

Hiện mẹ tôi 60 tuổi, sống nhờ vào tiền cho thuê mặt bằng và buôn bán nhỏ. Khi công trình đường thi công sẽ làm mất đi phần doanh thu (trong thời gian sửa nhà) và người thuê mặt bằng cũng sẽ không thuê nữa do diện tích thuê bị thu hẹp. Vậy mẹ tôi có được hỗ trợ về kinh tế không? (Trần Châu)

- Trả lời:

 Trước tiên xin lưu ý với bạn, việc bồi thường, hỗ trợ khi mẹ bạn khi bị thu hồi đất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị thu hồi đất.

Theo quy định hiện tại, người đang sử dụng đất đủ điều kiện sẽ được bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế mà không sử dụng nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc Nhà nước hỗ trợ.

Trường hợp dự án mở rộng đường như bạn đề cập thuộc trường hợp nêu trên, mẹ bạn sẽ được xem xét bồi thường, hỗ trợ khi bị thu hồi đất. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do UBND tỉnh công bố.

Bạn có thể tham khảo giá đất hiện nay của tỉnh Bình Dương tại quyết định số 72 ngày 19-12-2008 của UBND tỉnh Bình Dương quy định về giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Khi bị thu hồi đất, nếu nhà ở được xây dựng trên đất bị tháo dỡ, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới. Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng mới của nhà, công trình do UBND tỉnh ban hành.

Bên cạnh việc bồi thường đất, người sử dụng đất còn được hỗ trợ:

(1) Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở;

(2) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp;

(3) Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở và những hỗ trợ khác.

Trường hợp do bị thu hồi đất dẫn đến việc phải  ngừng  kinh doanh, nếu việc kinh doanh có đăng ký kinh doanh, mẹ bạn sẽ được hỗ trợ với mức cao nhất bằng 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của ba năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận (văn bản số 197/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004, văn bản số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009, văn bản số 14/2009/TT-BTNMT  ngày 1-10-2009).

No Response to "Hỗ trợ doanh thu khi bị thu hồi đất"

Leave A Reply