Thursday, 31 March 2011

Hoán đổi mục đích sử dụng đất

Posted on 00:01 by nxt


Thứ tư, 25/11/2009, 09:30 GMT+7
Hiện gia đình tôi đang sở hữu diện tích đất 300m2, trong đó Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất là 192m2. Trên diện tích đó tôi đã xây nhà trước năm 1990 với diện tích 190m2.
Năm 2005 tôi có bán cho ông T. một phần đất 90m2, trong đó có 55m2 nhà và 35m2 đất (4mx22,5m).

Khi gia đình tôi tiến hành xin giấy chủ quyền thì được biết một phần diện tích nhà và đất nằm trong quy hoạch đường dự phóng. Vì thế Phòng tài nguyên môi trường quận Thủ Đức không đồng ý cho chúng tôi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ công nhận 108m2 đất còn lại là đất trồng cây lâu năm.

Hiện đến nay tôi vẫn chưa tách được phần đất đã bán cho ông T.. Để thực hiện được cam kết giao đất, xin hỏi, phần đất bán cho ông T.có 55m2 đất thổ cư (có nhà), còn lại 35m2 đất nông nghiệp, vậy tôi có thể hoán đổi phần đất thổ cư của tôi cho ông T. và tôi lấy đất nông nghiệp?

Vì chưa rõ đường dự phóng vào đến đâu và lấy đi bao nhiêu m2 đất (chưa có quyết đinh thu hồi) nên việc đổi đất như trên có được phép? Tổng diện tích đất thổ cư trước và sau khi hoán đổi vị trí vẫn là 192m2 trong đó nhà ông T. 90m2 và nhà tôi còn lại 102m2. Như vậy có phù hợp không? (Hoàng Kim Lập)

- Trả lời:

Theo thư của ông tôi hiểu rằng gia đình ông đã chuyển nhượng cho người khác 90m2 đất và đã xác định vị trí chuyển nhượng. Tuy nhiên, tại vị trí này, chỉ có 55m2 là đất ở và 35m2 không phải là đất ở. Ông mong muốn, liệu có thể ghi nhận toàn bộ đất thuộc vị trí chuyển nhượng (90m2) là đất ở, đồng thời ghi nhận giảm đi 35m2 trong phần diện tích đất ở còn lại, và toàn bộ diện tích còn lại (108m2) của ông là đất nông nghiệp.

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai, khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đối với bất kỳ thửa đất nào thì cũng luôn luôn có kèm theo mô tả vị trí và diện tích thửa đất được công nhận (bản đồ hiện trạng, vị trí). Hay nói cách khác là Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với vị trí cụ thể và được xác định theo mục đích cụ thể.

Pháp luật hiện hành không cho phép cơ quan Nhà nước thực hiện việc hoán đổi mục đích sử dụng ở hai vị trí đất khác nhau. Do vậy, phương án ông đưa ra là không thể thực hiện được.

No Response to "Hoán đổi mục đích sử dụng đất"

Leave A Reply