Wednesday, 30 March 2011

Hỏi về thủ tục đất đai

Posted on 23:42 by nxt


Thứ hai, 22/02/2010, 08:28 GMT+7
Hỏi: Tôi muốn biết trường hợp nào tặng cho quyền sử dụng đất thì không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất? Thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay gặp phải những khó khăn, bất cập gì?Theo đó, người sử dụng đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính nào khi sử dụng đất? Đối với pháp nhân, cá nhân, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất hiện nay như thế nào? Có khó khăn gì không? (Huong Vu)

- Trả lời:

Kể từ ngày 1-1-2009 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất được thay thế bằng Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007.

Căn cứ khoản 4 điều 4 của Luật thuế thu nhập cá nhân, trường hợp thu nhập được miễn thuế đối với trường hợp nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Khoản 2 điều 4 luật này còn quy định “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất”.

Từ nội dung khoản này, có thể nói trường hợp người tặng cho nhà ở, quyền sử dụng đất ở không có quan hệ như quy định tại khoản 4 điều 4 phải lập thủ tục chuyển nhượng, dù giá chuyển nhượng chỉ mang tính hình thức (ví dụ chỉ 1 đồng) vẫn được miễn thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng, nếu bên chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Pháp nhân, cá nhân sử dụng đất (gọi chung là người sử dụng đất) có nhiều nghĩa vụ tài chính. Tùy thuộc vào chủ thể của quan hệ sử dụng đất, mục đích sử dụng đất mà có nghĩa vụ khác nhau.

Ví dụ người sử dụng đất có nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất khi được giao đất; chuyển mục đích sử dụng đất; tiền thuê đất; thuế đất hằng năm; trước bạ bất động sản khi chuyển quyền sử dụng đất; chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển quyền sử dụng đất...

Trong các loại nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Nghĩa vụ tài chính quan trọng nhất là tiền sử dụng đất. Loại nghĩa vụ này được miễn nếu người sử dụng đất là pháp nhân hoặc tổ chức trong hệ thống quản lý nhà nước hoặc có chức năng hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng hoặc các đơn vị sự nghiệp của các cơ quan này.

Trong phạm vi tư vấn pháp luật về nhà đất, chúng tôi chỉ tư vấn pháp luật cho bạn đọc các vấn đề về tình huống pháp luật đất đai cụ thể. Riêng việc bạn hỏi thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hiện nay gặp phải những khó khăn, bất cập gì thì chúng tôi không thể trả lời trong phạm vi tư vấn pháp luật vì mỗi người có nhận xét khác nhau.

No Response to "Hỏi về thủ tục đất đai"

Leave A Reply