Thursday, 31 March 2011

Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có xác nhận của UBND phường có giá trị không?

Posted on 01:26 by nxt


Thứ bẩy, 23/05/2009, 09:25 GMT+7
Tháng 7-2005 tôi có mua một thửa đất 100m2 (đất có nguồn gốc thừa kế để lại nhưng chưa có chứng nhận quyền sử dụng đất) bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có xác nhận của UBND phường nơi có đất.

Xin hỏi hợp đồng này có giá trị pháp lý hay không? Vào thời điểm hiện nay, nếu tôi cũng mua đất theo hình thức như trên có được không, có hợp pháp không?
long haqn (hoa-qn@...)
- Trả lời:
Để bạn có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất trên một cách hợp pháp thì thửa đất trên phải đảm bảo đầy đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều 106 Luật đất đai năm 2003 như: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất.
Trong trường hợp thửa đất trên đủ điều kiện để có thể chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cũng phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực tại phòng công chứng hoặc UBND cấp có thẩm quyền theo quy định tại điểm 2.2 mục 2 phần I thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13-6-2006 của liên bộ Tư pháp - Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Như vậy, việc bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất trên vào tháng 5-2007 bằng giấy tay khi thửa đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có giá trị pháp lý cho dù hợp đồng chuyển nhượng của bạn có xác nhận của UBND phường nơi có đất.
Tương tự vào thời điểm hiện tại, bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bất kỳ thửa đất nào thì thửa đất đó cũng phải hội tụ đầy đủ điều kiện quy định tại khoản 1 điều 106 Luật đất đai nêu trên, và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực theo đúng quy định của pháp luật chứ không phải đơn giản chỉ bằng sự xác nhận của UBND phường nơi có đất.

No Response to "Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có xác nhận của UBND phường có giá trị không?"

Leave A Reply