Wednesday, 30 March 2011

Hợp đồng trọn gói có phải lập đơn giá chi tiết không?

Posted on 01:31 by nxt


Thứ tư, 01/12/2010, 13:31 GMT+7
Hỏi: Hiện tại cơ quan tôi có ký 1 hợp đồng trọn gói và trong hợp đồng này có thể hiện khối lượng từng công việc mà nhà thầu phải thực hiện và thể hiện tổng giá trị hợp đồng, nhưng không thể hiện đơn giá chi tiết cho từng công việc.
Khi cơ quan tôi nộp hồ sơ thanh toán về Kho bạc tỉnh thì được yêu cầu là trong hợp đồng phải thể hiện đơn giá chi tiết cho từng công việc thực hiện thì mới đủ điều kiện thanh toán.

Tôi muốn được biết, việc Kho bạc yêu cầu như vậy là có hợp lý không? Khi áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói thì có cần lập đơn giá chi tiết cho từng công việc hay không? Vì theo tôi được biết, hợp đồng trọn gói là hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện, miễn là Nhà thầu thi công theo đúng thiết kế thì Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu đúng theo giá trị hợp đồng đã ký. (Nguyễn Thế Ngọc Châu, công tác tại Ban Quản lý dự án huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp)

Trả lời:

Đối với hợp đồng trọn gói thì thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết do đó không bắt buộc lập đơn giá chi tiết cho từng công việc.

Hồ sơ thanh toán hợp đồng trọn gói căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các thỏa thuận trong hợp đồng được các bên ký kết để áp dụng.

No Response to "Hợp đồng trọn gói có phải lập đơn giá chi tiết không?"

Leave A Reply