Thursday, 31 March 2011

Hợp thửa 2 lô đất làm một

Posted on 02:08 by nxt


Thứ sáu, 17/10/2008, 10:39 GMT+7
* Năm 2003 tôi và một người thân có mua hai lô đất màu liền kề tại quận Gò Vấp (TP.HCM), có hợp đồng chuyển nhượng do UBND phường chứng thực nhưng chưa làm thủ tục cấp QSDĐ&CMĐSDĐ.

Nay tôi và người đó muốn làm các thủ tục trên nhưng được biết ranh lộ giới mới đã thay đổi, nên phần diện tích còn lại nếu được công nhận sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Xin được hỏi: Chúng tôi có thể xin hợp thửa hai lô đất trên làm một (do một bên đứng tên chủ quyền) để làm thủ tục CQSDĐ&CMĐSDĐ được không? Trình tự các thủ tục ra sao? (Tran Van Tai )
- Trả lời:
Trong trường hợp diện tích đất ở nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy chuẩn xây dựng, các bất động sản liền kề có thể hợp khối xây dựng để tăng mật độ khi xin phép xây dựng. Việc hợp khối xây dựng không làm thay đổi quyền sở hữu đối với bất động sản.
Để tránh tranh chấp sau này, trường hợp của các bạn thực hiện như sau:
Trường hợp giấy chuyển nhượng đã được UBND cấp phường chứng thực, các bạn phải xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận lập theo trình tự: Lập bản vẽ hiện trạng đất, điền các thông tin theo mẫu xin cấp giấy chứng nhận. Kèm theo đơn là các chứng từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người sử dụng. Hồ sơ được UBND phường xác nhận tình trạng đất xin cấp. UBND quận xem xét cấp quyền sử dụng theo thẩm quyền.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất: Đối với hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở: Trước hết bạn phải mua bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất làm nhà ở theo mẫu. Điền các thông tin cần thiết theo mẫu. Nộp hồ sơ theo trình tự quy định.
UBND quận có thẩm quyền xem xét và chấp thuận hoặc không chấp thuận. Nếu chấp thuận, hồ sơ chuyển sang chi cục thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính.
Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính, bạn được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và được ghi trong giấy chứng nhận với mục đích sử dụng là đất ở.

No Response to "Hợp thửa 2 lô đất làm một"

Leave A Reply