Wednesday, 30 March 2011

Hợp thức hóa đất được xí nghiệp cấp

Posted on 02:05 by nxt


Thứ hai, 04/10/2010, 08:53 GMT+7
Hỏi: Xí nghiệp tôi được Chính phủ cấp giấy phép sử dụng đất vào tháng 8-1980. Tháng 4-1993, tôi và một số CB-CNV được giám đốc và công đoàn xét cấp đất xây dựng nhà ở.
Tháng 9-1998, xí nghiệp đổi giấy chứng nhận sử dụng đất nhưng phần diện tích CB-CNV được xí nghiệp cấp không có giấy chứng nhận.

Năm 1999, chúng tôi có kê khai nhà đất cho chính quyền địa phương. Hiện nơi này đã được qui hoạch là khu dân cư. Xin hỏi chúng tôi có được hơp thức hóa phần đất và nhà đang ở? Nếu được thì liên hệ ở đâu, trình tự, thủ tục như thế nào? Chúng tôi phải đóng những khoản tiền nào khi được hợp thức hóa? Xin cảm ơn.
Tran Quoc Tuan (quoctuan_gosao@... )
- Trả lời:

Nếu giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) mà xí nghiệp được cấp đổi đã bao gồm luôn phần diện tích đất đã cấp cho CB-CNV thì các bạn sẽ không thể xin cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) theo quy định hiện hành được, trừ trường hợp xí nghiệp đồng ý tiến hành chuyển nhượng lại phần diện tích đất đó lại cho các bạn theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Trường hợp phần nhà, đất mà các bạn đang được sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận thì để có thể được cấp giấy chứng nhận, các bạn phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là nhà, đất không có tranh chấp, đã được sử dụng ổn định từ tháng 8-1980 (trước ngày 15-10-1993). Khi đã có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất thì các bạn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận theo quy định như sau:

Nếu tại thời điểm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất thuộc vùng đã có quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn (gọi chung là quy hoạch) được xét duyệt mà việc sử dụng đất phù hợp quy hoạch đó và chưa có quyết định thu hồi đất trong trường hợp đất phải thu hồi thì các bạn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận (kể cả trường hợp chưa có quy hoạch được xét duyệt tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận).

+ Trường hợp đất có nhà ở thì các bạn không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng nhưng diện tích không phải nộp tiền sử dụng đất không vượt quá hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân theo quyết định của UBND cấp tỉnh nơi có đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Đối với diện tích đất ở ngoài hạn mức (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở. Quy định này chỉ được thực hiện một lần đối với hộ gia đình, cá nhân. Lần giao đất sau thu 100% tiền sử dụng đất;

+ Trường hợp đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất không phù hợp quy hoạch đã được xét duyệt và cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có văn bản về chủ trương thu hồi đất thì các bạn cũng sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định như trên;

+ Trường hợp đất đã được sử dụng trước thời điểm quy hoạch được xét duyệt nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, việc sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch đã được xét duyệt và đã có chủ trương thu hồi đất bằng văn bản thì các bạn không được cấp giấy chứng nhận, nhưng được sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất;

+ Trường hợp quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt điều chỉnh mà toàn bộ hoặc một phần thửa đất phù hợp với quy hoạch điều chỉnh đó hoặc trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hủy quy hoạch thì người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Về trình tự thủ tục, cách tốt nhất các bạn nên liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

No Response to "Hợp thức hóa đất được xí nghiệp cấp"

Leave A Reply