Wednesday, 30 March 2011

Điều chỉnh giấy chủ quyền một phần thửa đất

Posted on 23:47 by nxt


Thứ sáu, 08/01/2010, 13:54 GMT+7
Hỏi: Cha mẹ tôi là chủ sử dụng hợp pháp hơn 5.000m2 đất. Sau khi anh trai tôi lấy vợ, cha mẹ tôi đã chia cho vợ chồng anh trai tôi 2.000m2.Xin hỏi luật sư, cha mẹ tôi phải làm gì để điều chỉnh giấy chủ quyền cho đúng diện tích đất còn lại? (Trần Thị Anh Thơ - TP.HCM)

- Trả lời:

Theo quy định của Luật Đất đai, trường hợp này, cha mẹ và anh chị của bạn phải làm thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất (SDĐ) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi đã làm thủ tục chuyển nhượng, cha mẹ bạn có thể liên hệ Văn phòng đăng ký quyền SDĐ cấp quận-huyện để thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Khoản 1, Điều 143, Nghị định 181 năm 2004: “Trình tự, thủ tục đăng ký biến động về SDĐ do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính: 

1. Người SDĐ có nhu cầu đăng ký biến động về SDĐ nộp một (1) bộ hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin đăng ký biến động về SDĐ.

b) Giấy chứng nhận quyền SDĐ hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền SDĐ  quy định tại các Khoản 1, 2 và 5  Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

c) Các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc đăng ký biến động về SDĐ.

Hoàn thành các thủ tục, anh chị của bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền SDĐ đối với phần đất được tặng cho hoặc nhận chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

No Response to "Điều chỉnh giấy chủ quyền một phần thửa đất"

Leave A Reply