Thursday, 31 March 2011

Điều chỉnh quy hoạch khu hành chính đô thị Sóc Trăng

Posted on 03:25 by nxt

Mô hình khu văn hóa
Khu đô thị gồm khu hành chính tỉnh và các khu dân cư dọc đường vành đai II, sông Saintard và sông Mapessro.

Đây là vùng trọng điểm kinh tế- văn hóa- xã hội mới ở phía Đông của thành phố Sóc Trăng, quy mô 40,000 dân với tổng diện tích 354 ha. 

Cấu trúc khung của khu đô thị có hình ngôi sao năm cánh, gồm khu hành chính và 4 khu chức năng lớn có tính chuyên biệt. Mỗi đỉnh cánh là một điểm trung tâm, mỗi đường nối là một trục trung tâm, phân chia ngang dọc tạo việc hình thành các phân khu trong đô thị. 

Khu văn hóa, thể dục thể thao tỉnh là tập hợp các công trình công cộng nằm trong chiến lược quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Tổng mặt bằng của khu văn hóa, thể dục thể thao tỉnh được bố trí với nhiều phân khu độc lập như: khu thể thao thành tích cao; khu thể thao thương mại; khu dịch vụ, phụ trợ.... 

No Response to "Điều chỉnh quy hoạch khu hành chính đô thị Sóc Trăng"

Leave A Reply