Thursday, 31 March 2011

Điều kiện chuyển đất ao thành đất ở

Posted on 01:23 by nxt


Thứ hai, 15/06/2009, 08:38 GMT+7
Hỏi: Tôi mới mua một mảnh đất 60m2 tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Đất được ghi là đất ao, sử dụng dài hạn, Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nhưng không thu tiền sử dụng đất. Giờ tôi muốn xây nhà cấp 4 để ở tạm thì có phải chuyển đổi lên đất ở không? Thủ tục và phí chuyển đổi tính như thế nào?

- Trả lời:
Ông chỉ được phép xây nhà ở khi đã được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng thành đất làm nhà ở. Việc chuyển mục đích sử dụng đất của ông từ đất ao thành đất làm nhà ở phải thỏa mãn điều kiện về quy hoạch và thực hiện các thủ tục như sau:
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng thành đất ở:Theo quy định tại điều 30 của nghị định 181/2004/NĐ-CP thì tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Cụ thể là thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết sử dụng đất.
Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy hoạch định hướng).
Hồ sơ gồm:đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; bản vẽ thửa đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ao). Hồ sơ nộp tại phòng tài nguyên và môi trường huyện nơi thửa đất tọa lạc, thời hạn giải quyết là 30 ngày (điều 134 nghị định 181/2004/NĐ-CP).
Nghĩa vụ tài chính:Nếu được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ao thành đất làm nhà ở thì ông phải nộp tiền sử dụng đất bằng: 100% giá trị chênh lệch giữa giá đất ở trừ đi giá đất theo mục đích sử dụng hiện hữu (đất ao) đang sử dụng. Giá đất ở và giá đất ao làm căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính là theo khung giá đất được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành hằng năm (điểm B, khoản 2, điều 6 nghị định 198/2004/NĐ-CP).
Ngoài ra ông phải nộp lệ phí trước bạ là 0,5% tổng giá trị đất ở (khoản 2 điều 1 nghị định 80/2008/NĐ-CP).
Nợ tiền sử dụng đất: Trường hợp ông có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi "nợ tiền sử dụng đất" trên giấy chứng nhận, sau khi có đơn đề nghị được ghi nợ kèm theo hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Khi thanh toán nợ, ông phải trả theo giá đất tại thời điểm trả nợ và được xóa "nợ tiền sử dụng đất" đã ghi trên giấy chứng nhận (khoản 1 điều 5 nghị định 84/2007/NĐ-CP).
Thân ái chào ông.
Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG
(Công ty luật TNHH Sài Gòn Luật)

No Response to "Điều kiện chuyển đất ao thành đất ở"

Leave A Reply