Wednesday, 30 March 2011

Điều kiện để chuyển đổi đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư

Posted on 23:46 by nxt


Thứ ba, 12/01/2010, 11:26 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi có một diện tích đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, nay muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất.Xin quý báo cho biết điều kiện để chuyển đổi, được chuyển đổi trong thời gian bao lâu và cơ quan nào có thẩm quyền xem xét giải quyết? (Trần Văn Nam - Từ Liêm)

- Trả lời:

Theo quy định ban hành theo Quyết định số 121/2009/QĐ –UBND ngày 22/12/2009 của UBND TP Hà Nội về trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhânchuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thì điều kiện chuyển mục đích sử dụng là:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành tốt pháp luật đất đai địa phương, được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận và có bản cam kết về những nội dung chính sau:

2.1. Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ cho các tổ chức quản lý chuyên ngành quản lý theo quy định;

2.2. Bàn giao phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực UBND phường, xã, thị trấn quản lý theo quy định;

2.3. Nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất;

2.4. Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường (trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

3. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng sang làm nhà ở hoặc sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc xây dựng điểm dân cư nông thôn (gọi tắt là quy hoạch) đã được phê duyệt; không nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch phòng chống lũ và diện tích dành lối đi sử dụng chung trong khu vực.

Thời hạn sử dụng đất đối với diện tích được chuyển mục đích sử dụng:

1. Thời hạn sử dụng đất đối với diện tích được chuyển mục đích sử dụng sang đất ở là lâu dài.

2. Thời hạn sử dụng đất đối với diện tích được chuyển mục đích sử dụng sang đất sản xuất, kinh doanh được xác định theo đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc phương án sản xuất, kinh doanh nhưng tối đa không quá 50 năm kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân được xem xét gia hạn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất do UBND quận, huyện, thị xã quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

No Response to "Điều kiện để chuyển đổi đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư"

Leave A Reply