Thursday, 31 March 2011

Điều kiện để được cấp đất nghĩa trang?

Posted on 01:24 by nxt


Thứ hai, 08/06/2009, 08:18 GMT+7
Qua thông tin truyền thông tôi được biết về sự hỗ trợ từ Nhà nước với các dự án xây dựng nghĩa trang. Nay chúng tôi muốn xây dựng khu nghĩa trang thì cần có những điều kiện, thủ tục gì để được cấp đất? Chúng tôi phải liên hệ với ai, cấp chính quyền nào để được hỗ trợ thủ tục hay những vấn đề liên quan?
Những ưu đãi về thuế đất hay những ưu đãi khác từ Nhà nước nếu có, cụ thể là gì? Rất mong nhận được giải đáp.
Nguyễn Nhật (mk.nhat@... )
- Trả lời của luật sư Nguyễn Văn Hậu:
Theo quy định tại điều 6 nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25-3-2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang thì Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang theo quy định của pháp luật.
Các tổ chức và cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang được Nhà nước: cấp đất xây dựng nghĩa trang lâu dài và không thu tiền sử dụng đất; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào; hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng tùy theo quy mô, hình thức đầu tư, công nghệ được áp dụng và tác động đến môi trường của dự án; hỗ trợ đầu tư và hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Để có thể được cấp đất xây dựng nghĩa trang theo đúng quy định của pháp luật thì bạn phải lập kế hoạch, phương án cũng như chứng minh khả năng tài chính trình lên chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi bạn muốn đầu tư xây dựng nghĩa trang để chứng minh rằng bạn có khả năng đầu tư xây dựng nghĩa trang theo đúng quy định của pháp luật.
Trình tự, thủ tục bạn có thể liên hệ UBND cấp tỉnh nơi bạn muốn đầu tư xây dựng nghĩa trang để được biết chi tiết.
Bạn có thể tìm đọc nghị định 35/2008/NĐ-CP để hiểu rõ các nguyên tắc đối với hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, quy định diện tích đất tối đa cho một phần mộ cá nhân cũng như các vấn đề khác liên quan đến việc xây dựng và quản lý nghĩa trang.

No Response to "Điều kiện để được cấp đất nghĩa trang?"

Leave A Reply