Wednesday, 30 March 2011

Điều kiện hành nghề tư vấn độc lập trong lĩnh vực xây dựng

Posted on 02:28 by nxt


Thứ bẩy, 28/08/2010, 11:26 GMT+7
Hỏi: Khi cá nhân có đủ chứng chỉ hành nghề tư vấn, nếu muốn hành nghề tư vấn độc lập trong các lĩnh vực như khảo sát, thiết kế, thẩm định dự toán... thì có phải đăng ký kinh doanh không?
Ông Phạm Văn Tùng (Lào Cai)

- Trả lời:

Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, tại khoản 1 Điều 54 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định, điều kiện của các cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình là phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề và có đăng ký kinh doanh hoạt động thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu công dân Phạm Văn Tùng đã được cấp chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực hành nghề tư vấn, muốn hành nghề tư vấn độc lập thì phải đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đề nghị công dân Phạm Văn Tùng liên hệ với Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục đăng ký kinh doanh.

No Response to "Điều kiện hành nghề tư vấn độc lập trong lĩnh vực xây dựng"

Leave A Reply