Wednesday, 30 March 2011

Điều kiện tách thửa đất 100m2 tại huyện Củ Chi

Posted on 23:43 by nxt


Thứ bẩy, 20/02/2010, 09:34 GMT+7
Hỏi: Sau khi ba tôi mất, anh chị em tôi chia nhau mỗi người 100 m2 đất và đã xây nhà ở. Anh em tôi đã ở ổn định hơn 5 năm.Nhưng vừa qua, khi chúng tôi đi tách thửa thì quận cho biết không đủ điều kiện tách thửa. Vậy phải có điều kiện gì thì mới được tách thửa? (Trần Ngọc Diệp - Ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM)

Trả lời:

Việc tách thửa được áp dụng theo Quyết định số 19 ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM. Tại huyện Củ Chi, trừ các trường hợp không được tách thửa (như khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn; các khu vực đang có biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt; đất thuộc khu vực đã được cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500) thì các trường hợp còn lại được tách thửa nhưng phải đảm bảo phù hợp quy hoạch và các điều kiện quy định.

Cụ thể, đối với đất ở, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi trừ lộ giới phải có diện tích tối thiểu là 120 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 7 m (nếu đất ở chưa có nhà); hoặc phải là 80 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5 m (nếu đất có nhà hiện hữu). Ngoài ra, việc tách thửa còn phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối đồng bộ với hạ tấng kỹ thuật hiện hữu.

Đối với đất nông nghiệp, trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: Chủ đất được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500 m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000 m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. (Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Củ Chi, TP.HCM)

No Response to "Điều kiện tách thửa đất 100m2 tại huyện Củ Chi"

Leave A Reply