Thursday, 31 March 2011

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Vũng Tàu

Posted on 01:05 by nxt


Thứ sáu, 24/07/2009, 10:03 GMT+7
Tôi đang định mua một mảnh đất nông nghiệp (diện tích 250m2) tại TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đất này được tách ra từ một thửa khác, không nằm trong diện giải tỏa, bị tịch thu... Theo quy định về tách thửa thì diện tích 250m2 có hợp lệ hay không?

Nếu muốn xây nhà trên nền đất đó tôi sẽ phải làm những thủ tục gì để không vi phạm Luật đất đai? Tôi phải làm những thủ tục nào để sở hữu mảnh đất trên theo đúng quy định của Nhà nước?

Hồ Thanh Tùng
Trả lời:

Vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu nên bạn không thể sở hữu mảnh đất trên được mà chỉ có thể được cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) thông qua hình thức nhận chuyển nhượng, tặng cho hoặc trao đổi quyền sử dụng đất trên.

Tuy nhiên, theo quy định tại quyết định 81/2007/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất nông nghiệp phải ít nhất là 500m2 . Do đó với diện tích 250m2 mà bạn dự định nhận chuyển nhượng từ một thửa đất lớn hơn, bạn không thể nhận chuyển nhượng được do không đủ diện tích tối thiểu để tách thửa (trừ trường hợp thửa đất này đã có riêng giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích 250m2).

Trong trường hợp bạn có thể nhận chuyển nhượng một cách hợp pháp thửa đất trên thông qua việc xác lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ tại phòng công chứng có thẩm quyền hoặc UBND cấp huyện nơi có đất và bạn muốn xây dựng nhà trên nền đất đó thì bạn phải hoàn tất việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất ở tại UBND cấp huyện nơi có đất.

Theo quy định tại điều 134 nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì bạn cần nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại phòng tài nguyên - môi trường nơi có đất gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 Luật đất đai năm 2003 (nếu có).

Nếu thửa đất sau khi chuyển nhượng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã, phường, thị trấn nơi có đất thì UBND cấp huyện nơi có đất sẽ xem xét cho phép bạn được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Lưu ý với bạn là khi được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì bạn phải nộp tiền sử dụng đất đối với thửa đất bạn được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

No Response to "Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Vũng Tàu"

Leave A Reply