Wednesday, 30 March 2011

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Dương

Posted on 21:41 by nxt


Thứ bẩy, 03/04/2010, 08:45 GMT+7
Tôi có mua một mảnh đất nông nghiệp diện tích 180m2 tại xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương. Nay tôi muốn tách sổ thì phải thực hiện các thủ tục nào? Nếu là đất nông nghiệp thuộc xã tại tỉnh Bình Dương thì bao nhiêu m2 mới được tách sổ?Nếu chuyển mục đích sử dụng đất lên thành đất nhà ở (thổ cư) thì bao nhiêu m2 mới tách được sổ đỏ? Mong được giải đáp. (maiquynhbp@... )

- Trả lời:

Theo thông tin nêu trên, tôi hiểu rằng ông đã nhận chuyển nhượng một phần diện tích đất nông nghiệp, nhưng cho đến nay vẫn chưa thực hiện việc tách thửa đối với phần diện tích đó.

Tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 49/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 24-7-2009 quy định, trường hợp thửa đất đã được chuyển nhượng theo thủ tục luật định (hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng, chứng thực) trước ngày 3-8-2009 - ngày Quyết định 49 có hiệu lực pháp luật, thì không áp dụng quy định diện tích tối thiểu khi tách thửa.

Như vậy, trong trường hợp gia đình ông đã nhận chuyển nhượng thửa đất nói trên trước ngày 3-8-2009, thì việc tách thửa đất của ông lúc này không bị giới hạn bởi quy định về diện tích tối thiểu. Lúc này, ông nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường để được xem xét giải quyết.

Hồ sơ bao gồm:

(i) Đơn xin tách thửa đất;

(ii) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(iii) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng.

Tuy nhiên, trong trường hợp việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa được công chứng chứng nhận, và nay các bên tiến hành thủ tục chuyển nhượng thửa đất nói trên theo luật định, nếu vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng đất thì với diện tích 180m2 đất nông nghiệp, không thể tiến hành thủ tục tách thửa. Bởi theo quy định tại Điều 3 Quyết định 49/2009/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương thì diện tích tối thiểu được tách thửa tại các xã: (i) Đối với đất ở là 100m2; (ii) Đối với đất nông nghiệp là 400m2.

Kèm theo đó, thửa đất sau khi được tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền từ 4m trở lên. Như vậy, để thực hiện việc tách thửa trong trường hợp này, trước khi chuyển nhượng người chủ cũ cần thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở.

Hồ sơ bao gồm: (i) đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; (ii) bản vẽ thửa đất; (iii) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Dĩ An. Lúc này, việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt tại nơi thửa đất tọa lạc.

Sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất và tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông có thể làm thủ tục tách thửa đối với thửa đất nói trên.

Thân ái chào ông.

No Response to "Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp tại Bình Dương"

Leave A Reply