Thursday, 31 March 2011

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

Posted on 00:03 by nxt


Thứ tư, 04/11/2009, 15:12 GMT+7
Tôi là chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, hiện nay muốn thành lập một sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM.
Tôi xin hỏi cần những điều kiện gì để mở một sàn giao dịch bất động sản. (Đoàn Văn Quang, Q.3, TP.HCM)

- Trả lời:

Vấn đề bạn quan tâm căn cứ vào Điều 57, Luật Kinh doanh bất động sản quy định các điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản gồm:

1. Đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của luật này, cụ thể là: Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, đăng ký kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản; Khi kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản; Khi kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất hai người có chứng chỉ môi giới bất động sản, nếu có dịch vụ định giá bất động sản thì phải có ít nhất hai người có chứng chỉ định giá bất động sản.

2. Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

3. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

4. Có người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản đáp ứng các điều kiện do Chính phủ quy định.

No Response to "Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản"

Leave A Reply