Thursday, 31 March 2011

Điều kiện về hộ khẩu khi xét cấp GCNQSD đất

Posted on 02:17 by nxt


Thứ sáu, 06/06/2008, 13:53 GMT+7
Hỏi: Xin quý báo cho biết quy định mới của UBND TP Hà Nội về điều kiện hộ khẩu khi xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất và quyền sở hữu nhà ở? Trần Thắng (Khu đô thị Trung Yên, Cầu Giấy, HN)

-Trả lời:

Ngày 9/5/2008, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành “Quy định về việc cấp GCN QSD đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trong đó,Điều 4, Chương 1 quy địnhđiềukiện về hộ khẩu khi xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất và quyền sở hữu nhà ởnhư sau:

1. Người được xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất và QSH nhà ở phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 103 và Điều 104 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (gọi tắt là Nghị định 181/2004/NĐ-CP).

2. Trường hợp người không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội nhưng đã nhận chuyển nhượng, nhận tặng, cho nhà ở, đất ở và đã đăng ký tạm trú theo quy định của Luất Cư trú và thời gian ăn ở ổn định tại Hà Nội từ 1năm trở lên thì được cấp Giấy chứng nhận.

3. Trường hợp nhận thừa kế, nhận tặng cho giữa bố, mẹ và con đẻ hoặc con nuôi, hoặc ngược lại, anh em ruột cho, tặng nhau thì không cần điều kiện quy định tại khoản 1,2 điều này.

4. Người ViệtNamđịnh cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thuộc đối tượng quy định tại Điều 121 Luật Đất đai và Điều 126 Luật Nhà ở.

No Response to "Điều kiện về hộ khẩu khi xét cấp GCNQSD đất"

Leave A Reply