Thursday, 31 March 2011

Khai nhận di sản khi không có bản chính?

Posted on 01:19 by nxt


Thứ hai, 29/06/2009, 10:45 GMT+7
Vợ chồng tôi đứng tên trên giấy phép hợp thức hóa nhà cấp năm 1993. Nay vợ tôi mất, tôi dự định về Việt Nam làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế rồi sau đó bán nhà.

Nhưng do sơ suất tôi đã làm mất bản chính giấy phép trên, chỉ còn lại bản chụp màu kỹ thuật cao nhìn hệt như bản chính. Vậy tôi có thể dùng giấy này để làm thủ tục khai nhận thừa kế hay không?

andrelevinh@yahoo.com
Trả lời:

Theo Điều 50 Luật Công chứng, người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

Trong trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình giấy tờ để chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó. Trong trường hợp thừa kế theo pháp luật, người yêu cầu công chứng còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, người yêu cầu công chứng còn phải xuất trình di chúc.

Trường hợp căn nhà nêu trong thư vẫn còn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông nhưng nếu ông không có bản chính giấy chủ quyền nhà thì ông không thể làm thủ tục khai nhận di sản.

No Response to "Khai nhận di sản khi không có bản chính?"

Leave A Reply