Thursday, 31 March 2011

Khiếu nại hành chính vì không chuyển mục đích sử dụng đất

Posted on 01:22 by nxt


Thứ hai, 22/06/2009, 10:14 GMT+7
Hỏi: Tôi có mua một nền đất 64m2 (đất thổ cư lâu năm thuộc khu dân cư hiện hữu 1 phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) và đã làm thủ tục xin chuyển mục đích đất ở vào tháng 12/2008. Đến tháng 2/2009, Phòng Tài nguyên quận Bình Tân có gửi công văn về UBND phường Tân Tạo yêu cầu xác nhận cơ sở hạ tầng.

Do tuyến đường trên không có trong danh mục chỉnh trang năm 2009 nên UBND phường Tân Tạo có yêu cầu tôi làm cam kết thực hiện nghĩa vụ khi phường có yêu cầu chỉnh trang tuyến đường hẻm. Tuy nhiên, khi mang hồ sơ lên UBND quận Bình Tân thì nơi tiếp nhận hồ sơ không chấp nhận vì chưa có giấy xác nhận cơ sở hạ tầng (mặc dù có cam kết của tôi với phường, có xác nhận của UBND phường).

Vậy tôi phải làm gì để có thể hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở? Xin cảm ơn.
Nguyen Trinh Khang (trinhnguyenkhang@... )
Trả lời:

Theo thư của bạn, tôi hiểu thửa đất của bạn đang xin chuyển mục đích đã thỏa mãn điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất, theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP. Tuy nhiên, bạn đang gặp khó khăn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định tại Điều 34 Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân chỉ có: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có).

Theo Khoản 2, 3 của điều 34 nêu trên thì các công việc như: thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch và trích sao hồ sơ địa chính sẽ thuộc trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của UBND quận Bình Tân.

Thời hạn thực hiện các công việc này và cấp quyết định cho phép bạn được chuyển mục đích sử dụng đất không quá 30 ngày làm việc (không kể thời gian bạn thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Phòng Tài nguyên và môi trường quận Bình Tân nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo quy định mà tôi vừa nêu thì việc xem xét cơ sở hạ tầng (xác minh thực địa) của thửa đất xin chuyển mục đích thuộc trách nhiệm của Phòng Tài nguyên và môi trường quận Bình Tân. Trường hợp này có thể bạn nên gửi khiếu nại hành chính đến chủ tịch UBND quận Bình Tân về hành vi không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi đã nộp đầy đủ hồ sơ.

No Response to "Khiếu nại hành chính vì không chuyển mục đích sử dụng đất"

Leave A Reply