Thursday, 31 March 2011

Khiếu nại quyết định áp giá bồi thường đất ở đâu?

Posted on 00:50 by nxt


Thứ hai, 24/08/2009, 09:05 GMT+7
Nhà tôi hiện đang nằm trong dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM.

Năm 2004 công ty đo vẽ của dự án có đến nhà tôi khảo sát và đo vẽ, sau đó ra bản vẽ sai về diện tích (gồm 2 bản: bản vẽ tay sai và gia đình tôi lỡ ký tên, sau đó mới ra bản vẽ bằng máy sai nên gia đình không đồng ý).

Gia đình có đề nghị công ty đo vẽ lại nhưng họ chỉ đến xác minh và không vẽ lại. Đến năm 2009 ban bồi thường của phường áp giá theo bản vẽ sai, sau đó gia đình tôi đã khiếu nại lên UBND quận 2 nhưng vẫn không được. Hiện giờ tôi không biết phải làm gì để có được bản vẽ đúng, diện tích đầy đủ?

Son Minh Son (davilson18@...)
Trả lời:

Theo thư của ông tôi hiểu ông cho rằng chủ tịch UBND quận 2, TP.HCM ban hành quyết định áp giá đền bù thiệt hại về đất bị thiếu diện tích đất.

+ Trong trường hợp ông không đồng ý với quyết định áp giá đền bù thiệt hại về đất của chủ tịch UBND quận 2 thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, ông có thể nộp đơn khiếu nại lần đầu đến UBND quận 2.

Trong trường hợp này, chủ tịch UBND quận 2 phải có trách nhiệm giải quyết yêu cầu khiếu nại của ông về việc áp giá đền bù sai diện tích.

Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết (ngày thụ lý để giải quyết trong vòng 10 ngày kể từ ngày ông nộp đơn khiếu nại), đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết (khoản 9 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm năm 2005).

+ Trường hợp ông không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND quận 2 hoặc quá thời hạn giải quyết mà chủ tịch UBND quận 2 chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, thì ông có quyền khởi kiện chủ tịch UBND quận 2  ra Tòa án nhân dân quận 2 hoặc khiếu nại lần 2 đến UBND TP.HCM.

Thời hạn khởi kiện hay khiếu nại lần 2 trong trường hợp này là không quá 45 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND quận 2 ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà chủ tịch UBND quận 2 chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (điều 63 nghị định 84/2007/NĐ-CP).

No Response to "Khiếu nại quyết định áp giá bồi thường đất ở đâu?"

Leave A Reply