Thursday, 31 March 2011

Khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Posted on 01:31 by nxt


Thứ ba, 19/05/2009, 11:34 GMT+7
Tôi có nộp hồ sơ xin tách thửa với diện tích đất là 52m2 (đất nông nghiệp nhưng thực tế xung quanh phần đất tôi mua đã xây nhà không còn trồng rau màu).Hồ sơ do chủ đất nộp ngày từ 6-1-2009 tại Phòng tài nguyên - môi trường quận Bình Tân, TP.HCM. Ngày hẹn trả kết quả là 3-3-2009 nhưng đến nay sau nhiều lần hẹn, hồ sơ này vẫn không được giải quyết với lý do không đủ diện tích.

Tôi muốn biết Phòng tài nguyên - môi trường làm như vậy là đúng hay sai? Nếu sai tôi phải làm gì? Tôi có cần viết đơn khiếu kiện không? Chủ đất tôi mua rất bận nên không có thời gian đi tới đi lui nhiều lần, bản thân tôi đi làm cũng không có thời gian tìm hiểu cách thức. Xin luật sư giải đáp và hướng dẫn giúp.
Nguyen Xuan Thuy (ngavscc@... )
- Trả lời của luật sư Huỳnh Văn Nông:
Theo thư của bạn thì tôi hiểu bạn được tách thửa không phụ thuộc vào quyết định 19/2009/QĐ-UBND của UBND TP.HCM quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Tuy nhiên, UBND quận Bình Tân không cho phép bạn được tách thửa (từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), trong trường hợp như thế bạn nên đề nghị UBND quận Bình Tân ban hành văn bản từ chối yêu cầu tách thửa đất của bạn.
Trường hợp bạn không đồng ý với văn bản từ chối của UBND quận Bình Tân thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày có văn bản từ chối, bạn có thể nộp đơn khiếu nại lần đầu đến UBND quận Bình Tân.
Trong trường hợp này thì chủ tịch UBND quận Bình Tân phải có trách nhiệm giải quyết yêu cầu khiếu nại của bạn về việc bị từ chối yêu cầu tách thửa đất.
Thời hạn giải quyết khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết (ngày thụ lý để giải quyết là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bạn nộp đơn khiếu nại); đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết (khoản 9 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm năm 2005).
Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của chủ tịch UBND quận Bình Tân hoặc quá thời hạn giải quyết mà chủ tịch UBND quận Bình Tân chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại thì bạn có quyền khởi kiện UBND quận Bình Tân ra Tòa án nhân dân quận Bình Tân hoặc khiếu nại lần 2 đến UBND TP.HCM.
Thời hạn khởi kiện hay khiếu nại lần 2 trong trường hợp này là không quá 45 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND quận Bình Tân ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà chủ tịch UBND quận Bình Tân chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại (điều 63 nghị định 84/2007/NĐ-CP).
Thân ái chào bạn.

No Response to "Khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai"

Leave A Reply