Wednesday, 30 March 2011

Khiếu nại quyết định thu hồi đất

Posted on 23:46 by nxt


Thứ ba, 19/01/2010, 13:49 GMT+7
Hỏi: Tháng 9.2009, khu đất vườn của gia đình tôi bị UBND huyện ra quyết định thu hồi. Tháng 10.2009, tôi nộp đơn đến UBND huyện để khiếu nại quyết định thu hồi đất nói trên.Nhưng từ ngày nộp đơn cho tới nay, gia đình tôi vẫn chưa được UBND huyện mời và chưa nhận được văn bản giải quyết. Xin hỏi luật sư, gia đình tôi phải làm sao? (Hoàng Giang Hồng, Gò Dầu, Tây Ninh)

Trả lời:

Vấn đề của bạn, Điều 36, Luật Khiếu nại tố cáo đã được sửa đổi năm 2005 quy định:

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý giải quyết.

Trong thời hạn quy định này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không giải quyết thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Người khiếu nại có quyền kiến nghị với cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại để xem xét, xử lý kỷ luật người đó.

Căn cứ theo quy định trên, bạn có thể làm đơn kiến nghị lên cấp trên trực tiếp của người không giải quyết khiếu nại để yêu cầu can thiệp theo quy định của pháp luật.

No Response to "Khiếu nại quyết định thu hồi đất"

Leave A Reply