Wednesday, 30 March 2011

Khiếu nại việc thu tiền sử dụng đất

Posted on 20:40 by nxt


Thứ năm, 27/05/2010, 08:13 GMT+7
Hỏi: Tháng 7-2008, tôi được UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo cách hiểu của tôi thì trường hợp của tôi không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thế nhưng UBND quận lại xác định sai mốc thời gian để từ đó buộc tôi đóng tiền sử dụng đất. Tôi khiếu nại thì phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND quận lần lượt ra công văn bác đơn của tôi. Tôi phải làm sao?

Nhữ Văn Tươi (30 đường 11, quận 2)

- Trả lời:

Theo Điều 1 mục V Thông tư 117 ngày 7-12-2004 của Bộ Tài chính, chi cục thuế có nhiệm vụ căn cứ vào hồ sơ địa chính và các giấy tờ chứng minh để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền sử dụng đất được miễn, giảm của hộ gia đình, cá nhân.

Nếu có cơ sở cho rằng cơ quan thuế thi hành không đúng những quy định về thu tiền sử dụng đất, người nộp thuế có quyền nộp đơn khiếu nại đến cơ quan thuế đã phê duyệt tiền sử dụng đất phải nộp. Trong thời gian chờ giải quyết vẫn phải nộp đủ số tiền sử dụng đất đã thông báo đúng thời hạn.

Kế tiếp, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết theo quy định mà khiếu nại không được giải quyết, hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã phê duyệt tiền sử dụng đất hoặc khởi kiện ra tòa án.

Ông có thể thực hiện việc khiếu nại (hay khởi kiện) theo hướng dẫn trên.

No Response to "Khiếu nại việc thu tiền sử dụng đất"

Leave A Reply