Wednesday, 30 March 2011

Không cấp GCN cho diện tích đất vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Posted on 01:49 by nxt


Thứ bẩy, 13/11/2010, 08:19 GMT+7
Hỏi: Đất gia đình tôi đang ở nằm trong diện vi phạm hành lang an toàn đường bộ thì có được cấp Giấy chứng nhận hay không và nếu cấp được thì phần diện tích vi phạm đó có được thể hiện trên giấy chứng nhận không? (Bùi Nguyễn Hà Lâm Trung - lamtrung55@yahoo.com)
Trả lời:

Theo Điều 11 Luật Đất đai nêu rõ, đất đai phải được sử dụng đúng quy hoạch, đúng mục đích. Do đó diện tích vi phạm hành lang an toàn đường bộ sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Cụ thể, Điều 11 Luật Đất đai quy định việc sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Người sử dụng đất thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

No Response to "Không cấp GCN cho diện tích đất vi phạm hành lang an toàn đường bộ"

Leave A Reply