Thursday, 31 March 2011

Không có giấy tờ gốc, làm sao lấy sổ đỏ?

Posted on 02:07 by nxt


Thứ ba, 04/11/2008, 17:37 GMT+7
Tôi được phòng nhà đất quận mời ra lấy sổ đỏ nhưng lại không có giấy tờ gốc nên không được lấy? Tôi phải làm như thế nào để có được sổ đỏ? (hiephavnpt@...)

- Trả lời:
Khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận, cơ quan nhận hồ sơ cấp cho bạn một biên nhận hồ sơ.
Trường hợp bạn bị mất biên nhận. Làm đơn cớ mất ghi rõ nội dung và lý do mất biên nhận hồ sơ, UBND cấp phường, xã xác nhận. Bạn xuất trình với cơ quan cấp biên nhận để lưu hồ sơ và được nhận “sổ đỏ”.
Không thể có trường hợp xuất trình giấy tờ gốc mới nhận “sổ đỏ”, vì hồ sơ gốc phải nộp vào cho cơ quan cấp “sổ đỏ” rồi. Nếu chủ sở hữu còn giữ thì cũng chỉ có bản sao hoặc bản photocopy mà thôi. Do vậy, yêu cầu này là bất hợp lý.

No Response to "Không có giấy tờ gốc, làm sao lấy sổ đỏ?"

Leave A Reply