Thursday, 31 March 2011

Làm sổ đỏ cho chung cư mua trước khi có Luật Nhà ở

Posted on 01:34 by nxt


Thứ hai, 27/04/2009, 09:12 GMT+7
Tôi mua lại một căn hộ chung cư tái định cư từ tháng 3/2003. Khi mua, người bán chuyển cho tôi các giấy tờ xác nhận giá trị được đền bù, phiếu thu tiền mua nhà, biên bản bàn giao nhà tái định cư giữa ban quản lý nhà và người mua. (Nguyen Tran Quang)

Yêu cầu:
Tôi và người bán ký hợp đồng mua bán viết tay và có xác nhận của UBND phường là nhà do người bán quản lý, sử dụng, không có tranh chấp. Nay tôi muốn làm sổ đỏ cho nhà này thì thủ tục thế nào? Tôi không thể tìm được người bán để có thêm bất kỳ giấy tờ nào khác. Rất cảm ơn sự tư vấn giúp đỡ.
Trả lời:
Trường hợp của bạn là mua lại căn hộ chung cư tái định cư từ tháng 3/2003, trước khi Luật nhà ở 2005 có hiệu lực pháp luật. Khi mua bán nhà, giữa bạn và người bán đã làm hợp đồng mua bán viết tay, có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường và người bán đã bàn giao cho bạn các giấy tờ kèm theo như giấy xác nhận giá trị được đền bù, phiếu thu tiền mua nhà, biên bản bàn giao nhà tái định cư giữa Ban quản lý nhà và người mua. Nay bạn có nhu cầu muốn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn nhà này.
Theo quy định tại điều 9, điều 10 Luật Nhà ở 2005, điều 42, điều 43 nghị định 90/2006 hướng dẫn chi tiết Luật nhà ở 2005 thì bạn thuộc đối tượng và có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.Để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn nhà này, bạn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại điều 15 Luật Nhà ở 2005, khoản 2 điều 46 Nghị định 90/2006, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu do Bộ xây dựng hướng dẫn)
- Bản sao giấy tờ mua bán nhà có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường và các giấy tờ kèm theo
- Bản vẽ sơ đồ nhà ở
-Bản sao hộ khẩu, chứng minh thư của bạn.
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của bạn nộp tại cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận, trình cơ quan có thẩm quyền ký giấy chứng nhận, thông báo cho bạn nộp các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật và cấp Giấy chứng nhận cho bạn.
Khi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, bạn phải nộp giấy tờ gốc của các bản sao mà bạn đã nộp trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

No Response to "Làm sổ đỏ cho chung cư mua trước khi có Luật Nhà ở"

Leave A Reply