Thursday, 31 March 2011

Làm thủ tục tách quyền sở hữu đất chung

Posted on 01:24 by nxt


Thứ ba, 09/06/2009, 08:39 GMT+7
Hỏi: Khoảng năm 1987, xã có lập sơ đồ thửa đất mới, do chúng tôi không được báo và người trông coi đất giúp chúng tôi không rõ ranh giới nên cán bộ địa chính xã chỉ ghi tên một người là chủ sở hữu. (Lê Anh Tuấn)

Bố tôi di cư năm 1954 cùng dì hai. Năm 1980, mẹ tôi đã làm giấy chia đất cho các con có xác nhận của UBND xã. Các anh chị em chúng tôi lần lượt có chỗ ở nơi khác để thuận tiện công tác, hằng năm chỉ mấy lần về thăm nhà. Khoảng năm 1987, xã có lập sơ đồ thửa đất mới, do chúng tôi không được báo và người trông coi giúp chúng tôi không rõ ranh giới nên cán bộ địa chính xã chỉ ghi tên một người là chủ sở hữu. Nay anh em chúng tôi có nhu cầu dựng nhà trên phần đất được chia. Đề nghị quý báo chỉ dẫn giúp tôi thủ tục tách quyền sở hữu?
Trả lời:
Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:
Do đã có sự đồng thuận về việc phân chia đất của mẹ bạn cho các thành viên trong gia đình nên chỉ cần người đứng tên chủ sở hữu thửa đất tiến hành thủ tục tách thửa theo đúng diện tích mà mẹ bạn đã phân chia. Trên cơ sở đó, các thành viên trong gia đình có thể xây dựng nhà trên từng phần đất đã được tách.
Theo quy định tại điều 19, nghị định 84 năm 2007, hồ sơ gồm có:
- Đơn xin tách thửa;
- Giấy CNQSD đất chung;
- Hợp đồng mua bán, tặng cho (có công chứng);
- Trích lục thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc địa chính thực hiện;
- CMTND và hộ khẩu (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) của bên mua - bán (tặng - cho).
Bạn cần nộp đầy đủ hồ sơ nêu trên tại Phòng Tài nguyên Môi trường để xin tách thửa. Thời hạn cấp tuân thủ quy định của pháp luật.
Chúc bạn thành công.

No Response to "Làm thủ tục tách quyền sở hữu đất chung"

Leave A Reply