Thursday, 31 March 2011

Lùi thời gian báo cáo quy hoạch hành lang Lạng Sơn-Hà Nội-TP Hồ Chí Minh-Mộc Bài

Posted on 03:25 by nxt

Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư lùi thời gian trình báo cáo Quy hoạch phát triển hành lang Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đến quý 3/2011.
Vụ Địa phương, Văn phòng Chính phủ cho biết, theo như kế hoạch trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch này vào tháng 3/2011.

No Response to "Lùi thời gian báo cáo quy hoạch hành lang Lạng Sơn-Hà Nội-TP Hồ Chí Minh-Mộc Bài"

Leave A Reply