Wednesday, 30 March 2011

Mất giấy tờ có bán được nhà không?

Posted on 01:57 by nxt


Thứ ba, 19/10/2010, 10:44 GMT+7
Trước đây tôi có mua một căn nhà và miếng đất để làm nhà ở, căn nhà và miếng đất này chưa có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở mà chỉ có giấy tờ gốc trước đây, chúng tôi có làm hợp đồng mua bán và được Chủ tịch xã xác nhận.Nay giấy tờ gốc của căn nhà và miếng đất đã mất chỉ còn hợp đồng. Vậy tôi có thể làm thủ tục bán lại căn nhà và miếng đất này được không? (Tống Ngọc Thành, quận 5, Tp.HCM)

Trả Lời:

Theo khoản 1 Điều 91 Luật nhà ở quy định trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện sau đây: Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở theo quy định của pháp luật. Không có tranh chấp về quyền sở hữu. Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khoản 5 Điều 93 Luật nhà ở quy định trình tự, thủ tục trong giao dịch về nhà ở như sau: Bên mua, bên nhận tặng cho, bên đổi, bên được thừa kế nhà ở có trách nhiệm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo trình tự quy định tại Điều 16 của Luật này, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở hoặc các bên có thỏa thuận khác. Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên nhận đổi nhà ở kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân hoặc đã giao nhận nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với giao dịch về nhà ở mà một bên là tổ chức kinh doanh nhà ở hoặc từ thời điểm mở thừa kế trong trường hợp nhận thừa kế nhà ở.

Như vậy nếu bây giờ chỉ còn hợp đồng mà nhà chưa có Giấy chủ quyền nhà thì không thể làm thủ tục bán nhà.

No Response to "Mất giấy tờ có bán được nhà không?"

Leave A Reply