Wednesday, 30 March 2011

Mua đất đang thế chấp ngân hàng

Posted on 21:10 by nxt


Thứ hai, 26/04/2010, 14:39 GMT+7
Hỏi: Tôi muốn mua lại mảnh đất của anh B. Đất có sổ đỏ nhưng đang thế chấp ngân hàng.

Hiện tại anh B không có khả năng thanh toán cho ngân hàng trong khi thời hạn thế chấp đã hết hạn và hiện đang bỏ trốn, không để lại giấy tờ ủy quyền cho cha mẹ.

Xin hỏi, tôi có thể mua lại mảnh đất đó được không? Thủ tục như thế nào?

Dinh Quang Doan

- Trả lời:

Về việc nhận chuyển nhượng đất:

Căn cứ Khoản 3, Điều 113 Luật đất đai quy định người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Căn cứ khoản 2 Điều 689 Bộ luật dân sự, quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng - chứng thực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hiện nay anh B là người đang sử dụng đất hợp pháp thì chỉ có anh B mới có quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu anh B ủy quyền cho người khác được quyền thay mặt mình ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì người được ủy quyền mới thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng.

Ngoài anh B, người khác không thể thực hiện việc trên. Do đó, nếu không có mặt anh B, ông/ bà không thể thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mặt khác, hiện nay lô đất nêu trên đang thế chấp tại ngân hàng, trong trường hợp thời hạn vay đã hết và người vay không thể trả nợ ngân hàng, thì ngân hàng sẽ tiến hành thu hồi nợ vay bằng tài sản thế chấp.

Để làm được việc trên, ngân hàng sẽ yêu cầu toà án giải quyết. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì ngân hàng sẽ tiến hành phát mãi để thu hồi nợ, lúc đó nếu ông còn có ý định mua thì có thể đăng ký với cơ quan tiến hành phát mãi để mua.

Trân trọng,

No Response to "Mua đất đang thế chấp ngân hàng"

Leave A Reply