Thursday, 31 March 2011

Mua đất chung, tách thửa thế nào?

Posted on 01:31 by nxt


Thứ năm, 14/05/2009, 09:25 GMT+7
Tôi mua chung mảnh đất cùng hai người nữa, tổng diện tích là 108m2 ở khu vực xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, mỗi gia đình được 36m2. Mảnh đất đó do tôi đứng tên trong sổ đỏ, bây giờ chúng tôi muốn tách riêng sổ đỏ. Xin hỏi chúng tôi phải làm thủ tục tách sổ như thế nào? Lệ phí ra sao? Xin cảm ơn.

Trả lời của luật sư Phạm Đình Sơn:
Theo thư trình bày, ông/bà không cho biết lô đất định tách thửa thuộc đất ở hay đất nông nghiệp. Do đó, có hai trường hợp sau:
Nếu lô đất có mục đích sử dụng là đất ở:
Căn cứ khoản 1, điều 3 quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30-3-2009 của UBND TP.Hà Nội, quy định về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn ao trong khu dân cư, kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP.Hà Nội. Theo đó, điều kiện để được phép tách thửa đất ở và sau khi tách thửa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là:
a. Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.
b. Có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa.
Căn cứ khoản 8, điều 3, Luật xây dựng số 16/2003-QH11 năm 2003 quy định chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên lô đất. Như vậy, nếu lô đất của ông/bà hội đủ hai điều kiện nêu trên thì được phép tách thửa và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hai lô đất tách thửa. Điều kiện nêu trên áp dụng cho lô đất được tách thửa và cho cả lô đất còn lại.
Để có cơ sở xem xét đủ điều kiện hay không, ông/bà cần liên hệ công ty có chức năng đo đạc và xác định chỉ giới xây dựng cho lô đất dự tính tách thửa. Nếu sau khi đã xác định chỉ giới xây dựng, nếu lô đất tách thửa và lô đất còn lại có chiều rộng và chiều sâu từ 3m trở lên và diện tích mỗi lô đất không nhỏ hơn 30m2/thửa thì được xem như đủ điều kiện tách thửa. Ngoài hai điều kiện nêu trên thì lô đất phải được quy hoạch là đất ở.
Nếu lô đất có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp:
Được biết, hiện nay UBND TP.Hà Nội không có quy định nào về diện tích đất nông nghiệp tối thiểu được tách thửa. Do đó, không thể trả lời cho ông/bà về điều kiện cụ thể trong trường hợp này.
Về lệ phí cấp giấy chứng nhận: lệ phí cấp giấy chứng nhận là 25.000 đồng/giấy (căn cứ quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 9-1-2009 của UBND TP.Hà Nội).

No Response to "Mua đất chung, tách thửa thế nào?"

Leave A Reply