Wednesday, 30 March 2011

Muốn tách thửa phải có chủ quyền

Posted on 21:43 by nxt


Thứ tư, 10/03/2010, 15:38 GMT+7
Hỏi: Gia đình tôi tạo lập được mảnh đất nông nghiệp từ năm 1987 nhưng vẫn chưa làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).

Nay tôi muốn tách một nửa diện tích cho con trai tôi và làm giấy tờ chủ quyền cho cả hai mảnh đất để yên tâm làm ăn, sinh sống. Xin hỏi tôi phải làm gì?

Hoàng Văn Chương – Hóc Môn, TP.HCM

- Trả lời:

Trường hợp của ông, do đất chưa có Giấy chứng nhận QSDĐ nên trước hết ông phải xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho toàn bộ mảnh đất.

Việc xin cấp Giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14, Nghị định 84 ngày 25 tháng 5 năm 2007: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc nhóm đất nông nghiệp mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, Điều 50 của Luật Đất đai nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp và là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được cấp Giấy chứng nhận và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Sau khi mảnh đất đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, ông có thể tiến hành việc tách thửa cho con trai ông.

Ông nên liên hệ với UBND nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể và tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật.
 

No Response to "Muốn tách thửa phải có chủ quyền"

Leave A Reply