Thursday, 31 March 2011

Muốn tặng đất thì phải làm gì?

Posted on 00:18 by nxt


Thứ sáu, 18/09/2009, 14:40 GMT+7
Ông bà nội tôi có ba người con trai. Đến năm 2001, cả ông bà nội đều qua đời không để lại di chúc. Tài sản của ông bà nội tôi gồm có 1.250m2 đất nông nghiệp, 440m2 đất ở và một số tài sản có giá trị khác.

Sau khi ông bà mất, ba tôi và hai chú đã họp lại thống nhất phân chia tài sản của ông bà. Ba tôi được quyền quản lý, sử dụng 300m2 đất ở. Cuộc họp phân chia tài sản được lập thành văn bản và có hai người bà con làm chứng. Hiện nay, ba tôi muốn bán cho người khác 100m2 và tặng cho tôi 200m2 đất ở trong phần tài sản của ông bà nội để lại. Xin hỏi luật sư, ba tôi muốn bán và tặng cho phần đất trên thì phải làm gì?

(VŨ THẾ MINH,  Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, TP.HCM)

Trả lời:

Trường hợp của bạn, do ông bà nội của bạn chết không để lại di chúc hợp pháp nên phần di sản của ông bà bạn để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 676, Bộ luật dân sự, những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông bà nội của bạn trong trường hợp này gồm có: Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của ông bà nội bạn (nếu có và còn sống); con đẻ, con nuôi của ông bà nội bạn.

Như vậy, trước khi ba của bạn chuyển nhượng và tặng cho quyền sử dụng đất trên thì các đồng thừa kế phải tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế do ông bà nội bạn để lại theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Giấy thỏa thuận mà ba bạn và hai chú bạn đã lập là căn cứ xác định việc phân chia. Sau khi đã phân chia, ba bạn liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi ba bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể tiến hành việc chuyển nhượng và tặng cho theo quy định của pháp luật.
 

No Response to "Muốn tặng đất thì phải làm gì?"

Leave A Reply