Thursday, 31 March 2011

Nhà không có giấy tờ khi bị thu hồi có được bồi thường?

Posted on 01:42 by nxt


Thứ hai, 09/03/2009, 10:02 GMT+7
Hỏi: Đất nhà tôi có tổng diện tích 971m2 (mỗi năm tôi đều đóng thuế đủ) ở phường An Khánh, quận 2, Tp.HCM và có ba căn nhà trên đó (cả ba căn đều ở trước năm 1975). Do hoàn cảnh khó khăn, tôi đã bán hai căn tổng diện tích 92,6m2. Căn còn lại diện tích khoảng 80m2.


Lúc kê khai năm 1999, tôi bệnh nặng nên ủy quyền cho người khác làm giúp, người được tôi ủy quyền chỉ kê khai hai căn nhà tôi đã bán, căn thứ 3 không kê khai và sửa chữa lại vào đầu năm 2000 (không có giấy tờ sửa chữa do diện tích đất nằm trong khu quy hoạch) rồi ở đến bây giờ.

Tôi muốn biết phải làm thế nào để được đền bù thỏa đáng căn nhà thứ 3 và được tính 100% đất thổ cư (căn thứ 3 đã có giấy tường trình xác nhận của ban điều hành khu phố và các hộ lân cận). Chân thành cảm ơn.

Khanh (purchasing3@... )
- Trả lời:
Theo điểm a khoản 1 điều 44 NĐ 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai:
Trường hợp thu hồi đối với đất sử dụng trước ngày 15-10-1993 nhưng không có giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 của Luật đất đai và được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất thực hiện theo quy định sau:
Trường hợp đất đang sử dụng là đất có nhà ở và không thuộc một trong các trường hợp sử dụng đất quy định tại khoản 4 điều 14 nghị định này thì người đang sử dụng đất được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 2 điều 83 và khoản 5 điều 84 của Luật đất đai tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.
Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở và phần diện tích đất vườn, ao trên cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở (nếu có) thì được bồi thường, hỗ trợ về đất theo quy định đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư;
Khoản 4 điều 14 NĐ 84 quy định: hộ gia đình, cá nhân không được cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất được sử dụng trước ngày 15-10-1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều này):
a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai;
b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý;
c) Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc;
d) Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;
đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.
Như vậy căn cứ vào quy định nêu trên, nếu đất của bạn đã sử dụng trước ngày 15-10-1993 mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 Luật đất đai và được ủy ban nhân dân xã xác nhận là đất không có tranh chấp và không thuộc các trường hợp quy định tại K4 điều 14 của NĐ 84 nêu trên thì bạn vẫn được bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất.

No Response to "Nhà không có giấy tờ khi bị thu hồi có được bồi thường?"

Leave A Reply