Thursday, 31 March 2011

Nhà tái định cư chưa có giấy chứng nhận QSDĐ

Posted on 00:23 by nxt


Thứ hai, 31/08/2009, 15:26 GMT+7
Tôi có mua một căn hộ thuộc khu tái định cư. Nhà vẫn chưa có giấy đỏ, giấy hồng. Tới thời điểm này, tôi mới chỉ làm hợp đồng mua bán viết tay giữa hai bên và có quyết định giao.

Tôi phải làm những thủ tục gì, ở đâu để đảm bảo tính pháp lý cho tôi và tôi có thể chủ động thực hiện các công việc khác như bán nhà hoặc chuyển quyền sở hữu?

NGUYỄN GIANG (giang_73@yahoo.com)

Sở Xây dựng TP.HCM trả lời:

Trường họp bạn là hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư và đang mua căn hộ tái định cư, sau khi trả hết tiền mua căn hộ, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở. Khi đó, bạn được thực hiện việc mua bán nhà theo quy định.

Trường hợp bạn là người sang nhượng lại căn hộ từ hộ tái định cư, để có giấy chủ quyền và được định đoạt, mua bán căn hộ, bạn nên đề nghị hộ tái định cư liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước để trả hết tiền mua căn hộ, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ với cơ quan quản lý nhà nước để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Sau đó, hộ tái định cư thực hiện thủ tục sang nhượng lại căn hộ cho bạn theo đúng quy định.

No Response to "Nhà tái định cư chưa có giấy chứng nhận QSDĐ"

Leave A Reply