Thursday, 31 March 2011

Nhận chuyển nhượng thêm đất để đạt diện tích tối thiểu

Posted on 01:36 by nxt


Thứ hai, 20/04/2009, 13:08 GMT+7
Trước đây ba vợ tôi có bán 1 miếng đất diện tích 110m2 (ngang 6m, dài 18,5m) cho một người cháu trong gia đình, nay do điều kiện kinh tế khó khăn nên người này bán lại cho tôi. Tôi nghe nói miếng đất này không xây dựng được vì diện tích không đủ, do lộ giới đường đất là 6m (chiều dài miếng đất chỉ còn 15,5m, tổng diện tích 93m2 sau khi trừ lộ giới).
Tôi không hiểu tại sao tôi không chuyển quyền sử dụng đất được (trong sổ đỏ có ghi mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, thời gian sử dụng đất 50 năm, đến ngày 16-6-2045)?
2. Do miếng đất trên nằm trong diện tích của miếng đất lớn (còn khoảng 2.000m2) nên tôi có ý định sẽ nhập miếng 110m2 vào miếng đất cũ của gia đình, sau đó ba mẹ vợ lại tách ra cho vợ tôi. Ví dụ: ba mẹ vợ cho vợ tôi 100m2 + 110m2 tôi mua thì vợ chồng tôi được 210m2. Nếu như vậy thì có cất được nhà ở không? Nếu được thì thủ tục phải gồm những gì? Thời gian bao lâu?
Xin cảm ơn.
Nguyễn Hồng Phước
- Luật sư Huỳnh Văn Nông trả lời:
Theo thư của bạn tôi hiểu thửa đất mà bạn đã mua thuộc một phần thửa đất lớn (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) do cha vợ của bạn đứng tên quyền sử dụng đất.
Bạn có thể được phép tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất làm nhà ở nếu tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hay quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Cụ thể là thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết sử dụng đất.
Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy hoạch định hướng) (điều 30 nghị định 181/2004/NĐ-CP).
Ngoài điều kiện về quy hoạch mà tôi vừa nêu thì thửa đất của bạn còn phải đảm bảo điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thửa đất tọa lạc.
Trường hợp của bạn nếu không đảm bảo về diện tích tối thiểu để được tách thửa thì bạn có thể thỏa thuận nhận chuyển nhượng thêm một phần diện tích của người sử dụng đất liền kề (do cha vợ bạn đang sử dụng), có thể bằng hình thức nhận chuyển nhượng hay nhận tặng cho nhằm đảm bảo điều kiện diện tích tối thiểu được tách thửa.

No Response to "Nhận chuyển nhượng thêm đất để đạt diện tích tối thiểu"

Leave A Reply