Thursday, 31 March 2011

Như thế nào là lô đất đơn lẻ?

Posted on 01:09 by nxt


Thứ hai, 06/07/2009, 17:22 GMT+7
Tôi có lô đất thuộc khu dân cư hiện hữu chỉnh trang, diện tích 90m2. Tôi đã công chứng chuyển nhượng 1/2 lô đất ngày 4/3/2009, kích thước chuyển nhượng 4,3x10,5m. Tuy nhiên khi đăng bộ tôi bị trả lại hồ sơ với lý do: "lô đất đơn lẻ".

Cụ thể nội dung: "Căn cứ quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01/2008/BXD của Bộ Xây dựng, quy định về sử dụng đất đối với nhà ở liên kế hiện có cải tạo như sau: trong trường hợp lô đất đứng đơn lẻ, diện tích đất tối thiểu của lô đất được xây dựng công trình trên đó là 50m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 5m". Trong khi đó, hai lô đất liền kề bên phải lô đất của tôi có hình dạng lô phố (4x17m), lô đất liền kề bên trái cũng có dạng lô phố (5x10,6m).

Tôi không biết giải thích từ ngữ “lô đất đứng đơn lẻ” là thế nào? Mong được chuyên mục tư vấn. Xin cảm ơn.

asa group (asa.design.group@... )
Trả lời:

Do bạn không nói rõ khu đất của bạn có vị trí tọa lạc ở địa phương nào nên không thể trả lời bạn được về việc khu đất của bạn có đủ diện tích tối thiểu để tách thửa theo quyết định của UBND cấp tỉnh đó có đất hay không.

Tùy theo tình hình cụ thể mà mỗi địa phương sẽ có quyết định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa. Trong trường hợp UBND cấp tỉnh tại địa phương đó chưa ban hành quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa, thì địa phương đó vẫn có thể áp dụng quy chuẩn xây dựng theo Quyết định của Bộ Xây dựng để làm căn cứ cho phép hay không cho phép tách thửa đất.

Theo quy định tại điểm 5 Mục 1.2  Chương I và điểm 2.10.2, Mục 2.10 Chương II quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì: nhóm nhà ở liên kế, nhà ở riêng lẻ bao gồm diện tích các lô đất xây dựng nhà ở của các hộ gia đình (đất ở), diện tích đường nhóm nhà ở (đường giao thông chung dẫn đến các lô đất của các hộ gia đình), diện tích vườn hoa, sân chơi nội bộ nhóm nhà ở. Đối với nhà ở liên kế hiện có cải tạo phải đáp ứng các quy định sau:

- Trong trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích đất tối thiểu của lô đất xây dựng nhà liên kế là 25m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 2,5m, quy định về tầng cao xây dựng của ngôi nhà đó được áp dụng theo quy định chung cho toàn dãy phố;

- Trong trường hợp lô đất đứng đơn lẻ, diện tích đất tối thiểu của lô đất được xây dựng công trình trên đó là 50m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 5m.

Như vậy, nếu lô đất của bạn không thuộc bộ phận cấu thành của cả dãy phố theo quy định nêu trên thì sẽ được coi là lô đất đơn lẻ, và diện tích tối thiểu khi xây dựng công trình trên ít nhất là 50m2/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 5m.

No Response to "Như thế nào là lô đất đơn lẻ?"

Leave A Reply