Thursday, 31 March 2011

Những trường hợp thu hồi, cấp lại sổ đỏ

Posted on 02:14 by nxt


Thứ sáu, 18/07/2008, 15:41 GMT+7
Xin cho biết những trường hợp nào thì thu hồi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở?

Trả lời:
Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do UBND TP Hà Nội ban hành ngày 9/5 nêu rõ:
- Trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, những trường hợp sau đây phải thu hồi giấy chứng nhận đồng thời với việc cấp đổi giấy mới:
+ Sạt lở tự nhiên một phần thửa đất.
+ Có thay đổi ranh giới thửa đất, gồm các trường hợp tạo thửa đất mới do được nhà đất giao đất, cho thuê đất; tạo thửa đất mới do hợp nhiều thửa thành một thửa; tạo thửa đất mới trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất một phần thửa đất, chuyển đổi mục đích sử dụng một phần thửa đất, Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, người sử dụng đất đề nghị tách thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất mà pháp luật cho phép; ranh giới thửa đất bị thay đổi khi thực hiện kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền công nhận; thực hiện việc xử lý nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, bảo lãnh; thực hiện quyết định hành chính giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai, thực hiện bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; thực hiện việc chia tách quyền sử dụng đất theo văn bản phù hợp với quy định của pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung; giấy chứng nhận của người sử dụng đất bị ố, nhòe, rách, hư hại hoặc bị mất.
+ Giấy chứng nhận có nhiều sai sót về kỹ thuật làm nội dung của Giấy chứng nhận không rõ sau đính chính.
- Trong quá trình sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất, những trường hợp sau đây phải thu hồi giấy chứng nhận và không cấp lại:
+ Thu hồi đất theo quy định tại điều 38 Luật Đất đai.
+ Sạt lở tự nhiên đối với cả thửa đất.
+ Giấy chứng nhận do cấp trái pháp luật.
- Đối với giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân do UBND quận, huyện cấp trái pháp luật, việc thu hồi giấy chứng nhận được quy định cụ thể như sau:
+ Trường hợp có văn bản của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra kết luận là giấy chứng nhận đã cấp trái với quy định của pháp luật thì UBND quận, huyện có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.
+ Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tự kiểm tra và phát hiện đã cấp trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cấp quận, huyện để thẩm tra. Thanh tra cấp quận, huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với giấy chứng nhận đã cấp.
+ Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị đến UBND quận, huyện để nhiệm xem xét, giải quyết.
- Đối với các trường hợp giấy chứng nhận do UBND TP cấp thì thanh tra TP thẩm tra theo nghị định số 84/2007 của Chính phủ.
- Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp không thuộc các khoản trên, chỉ thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành.
- Các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này khi thu hồi giấy chứng nhận, UBND quận, huyện không phải ra quyết định thu hồi.
- Các trường hợp không thu hồi được giấy chứng nhận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện ra thông báo thu hồi; thông báo cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và UBND phường, xã, thị trấn nơi có đất để cập nhật hồ sơ địa chính.

No Response to "Những trường hợp thu hồi, cấp lại sổ đỏ"

Leave A Reply