Thursday, 31 March 2011

Nhường người khác thừa hưởng nhà thừa kế

Posted on 00:20 by nxt


Thứ sáu, 04/09/2009, 09:35 GMT+7
Ba tôi qua đời có để di chúc chia cho tôi 1/2 căn nhà. Do sắp sang Đức sinh sống nên tôi muốn từ chối nhận di sản và để lại cho em trai tôi thừa hưởng. Em trai tôi phải làm gì để được đứng tên căn nhà?

Nguyễn Hùng Anh

Ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng Công chứng số 1, TP.HCM trả lời:

Theo Điều 642 Bộ luật Dân sự, người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản, người từ chối phải báo cho những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản, cơ quan công chứng hoặc UBND cấp phường nơi có địa điểm mở thừa kế về việc từ chối nhận di sản. Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.

Ngoài ra, Điều 49 Luật Công chứng cũng có quy định trong văn bản thỏa thuận phân chia tài sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng di sản của mình cho người thừa kế khác.

Ông có thể đến các cơ quan công chứng làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và văn bản từ chối (hoặc tặng cho) di sản này. Các văn bản đó là một trong các căn cứ để cơ quan thẩm quyền đăng ký, chuyển quyền sở hữu tài sản cho người em của ông.

No Response to "Nhường người khác thừa hưởng nhà thừa kế"

Leave A Reply