Thursday, 31 March 2011

Nợ tiền sử dụng đất thì mất quyền lợi gì?

Posted on 00:03 by nxt


Thứ sáu, 06/11/2009, 11:17 GMT+7
Miếng đất nhà tôi có diện tích 115,8m2, hiện do mẹ tôi đứng tên (đất do người dì của mẹ tôi cho từ năm 1983) chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ).

Tôi đã tiến hành đăng ký làm GCN QSDĐ và hiện đã nhận được thông báo nộp thuế của Chi cục thuế.

Do là đất đã sử dụng trước 15-10-1993 nên theo tôi hiểu, chỉ đóng thuế phần 100m2 (100m2 đất được Nhà nước cho là đất thổ cư, không thu tiền sử dụng đất) phần diện tích đất còn lại là: 15,8 m2 phải đóng tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, do nhà tôi nằm trên mặt tiền đại lộ Đồng Khởi, TP Bến Tre nên tiền thuế cũng khá cao.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi không thể đóng thuế được. Tôi có hỏi người ở Văn phòng đăng ký QSDĐ nếu đến thời hạn (5-11-2009) không đóng thì hồ sơ sẽ hủy bỏ. Vậy nếu tôi làm đơn đề nghị cấp GCN QSDĐ nhưng chỉ để 100m2 đất thổ cư và phần còn lại 15,8m2 đất vườn thì có được không?

Thủ tục tiếp theo phải làm thế nào? Xin được chuyên mục tư vấn, chân thành cảm ơn. (Do Hien)
- Trả lời:
Theo quy định, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất và các khoản nộp khác, bạn phải nộp đủ số tiền sử dụng đất và các khoản khác tại địa điểm nộp tiền theo đúng thông báo.
Nếu chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% tính trên số tiền sử dụng đất chậm nộp (Điều 15, khoản 1 Điều 18 Nghị định 198/2004/NĐ-CP).
Tuy nhiên, nếu bạn chưa đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước thì bạn có thể nộp đơn đề nghị được ghi nợ kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận để được cơ quan có thẩm quyền xem xét và cho phép được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bạn.

Số tiền sử dụng đất ghi nợ được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoản 4 Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần).

Khi thanh toán nợ, bạn phải trả theo giá đất tại thời điểm trả nợ và được xóa “nợ tiền sử dụng đất” đã ghi trên giấy chứng nhận (khoản 1 Điều 5 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp GCN QSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai).

Khi được ghi nợ tiền sử dụng đất, bạn không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi cũng như không thể thực hiện quyền giao dịch về quyền sử dụng đất như chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tặng cho quyền sử dụng đất đối với người ngoài diện thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự (trừ trường hợp: tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng, tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật).

Các giao dịch này chỉ thực hiện được khi bạn đã nộp đủ số tiền còn nợ cho Nhà nước và được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên - môi trường nơi có đất chỉnh lý xóa số tiền nợ đã ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 

No Response to "Nợ tiền sử dụng đất thì mất quyền lợi gì?"

Leave A Reply