Wednesday, 30 March 2011

Phải lập dự án đầu tư khi chuyển mục đích sử dụng đất?

Posted on 21:22 by nxt


Thứ ba, 20/04/2010, 14:03 GMT+7
Hỏi: Tôi đang lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (từ đất trồng cây lâu năm thành đất ở) diện tích 3.000m² tọa lạc tại phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM. Đất nằm trong khu vực quy hoạch khu dân cư.

Tôi đã làm đầy đủ hồ sơ và nộp UBND quận 2, khoảng 1 tháng sau tôi nhận được công văn hoàn trả hồ sơ của UBND quận 2, trong đó có nội dung như sau:

“Tại khoản 2, Điều 3, Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND thành phố quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa có nêu: Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000m² phải lập dự án theo quy định của pháp luật.

Cho tôi hỏi UBND quận 2 trả lời như vậy có đúng không?

Giang Lamnguyen (lamnguyen217@... )

- Trả lời:

Theo Quyết định số 19 ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM, đối với trường hợp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp (đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, khi có nhu cầu  tách thửa và thay đổi mục đích sang đất làm nhà ở, phải tuân thủ quy định sau:

+ Nếu thửa đất có diện tích từ 1.000m2 trở xuống thì thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sang đất ở, sau đó thực hiện tách thửa đảm bảo các điều kiện về diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa theo quy định.

+ Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 1.000m2 đến 2.000m2 thực hiện như đối với trường hợp có diện tích từ 1.000m2 trở xuống, đồng thời có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư và có nghiệm thu của UBND quận, huyện thì mới thực hiện thủ tục tách thửa.

+ Nếu thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000m2 phải lập dự án theo quy định pháp luật.

Theo trên, văn bản của UBND quận 2 trả lời cho trường hợp của bạn là đúng với tinh thần của quyết định số 19 nêu trên.

Trân trọng,

No Response to "Phải lập dự án đầu tư khi chuyển mục đích sử dụng đất?"

Leave A Reply