Thursday, 31 March 2011

Phân biệt đất lâu dài hoặc vô thời hạn

Posted on 02:02 by nxt


Thứ bẩy, 03/01/2009, 10:43 GMT+7
Tôi muốn hỏi: loại đất nào được cấp sổ đỏ hoặc sổ hồng mà thời hạn được ghi trên sổ là "lâu dài hoặc vô thời hạn"? Loại đất nào được cấp sổ đỏ hoặc sổ hồng mà thời hạn được ghi trên sổ là "có thời hạn nhất định (vào một ngày tháng năm nào đó sẽ hết hạn)"?

Nếu hết hạn, lúc đó người sở hữu phải làm gì? Mà tại sao lại là có thời hạn mà không phải là lâu dài hoặc vô thời hạn? Đất đã được cấp sổ đỏ hoặc sổ hồng rồi còn phải đóng thuế gì nữa không? Nếu có, đó là những loại thuế nào?  Chân thành cảm ơn.

(Vong Sang)

- Trả lời:
1. Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, người sử dụng đất (tổ chức, cá nhân) đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận (đây là nghĩa vụ của Nhà nước). Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi rõ thời hạn sử dụng.
Đối với đất ở, đất có công trình xây dựng kiên cố khác (mục đích sử dụng phi nông nghiệp), thời hạn ghi “lâu dài” không ghi “vô thời hạn”.
Đối với một số loại đất nông nghiệp có ghi thời hạn cụ thể (có từ thời Luật đất đai năm 1987 và 1993). Đó là vấn đề thủ tục pháp lý. Nếu hết thời hạn đó, người sử dụng lập thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng. 
2. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, người chủ cần phải khẳng định quyền của mình. Tuy nhiên, vấn đề thời hạn sử dụng đất chỉ mang tính thủ tục.
Luật đất đai 2003 quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất rất chặt chẽ (điều 38 Luật đất đai). Người bị thu hồi đất luôn luôn được bồi thường thiệt hại.
Tuy thực tiễn pháp luật chưa xảy ra và văn bản pháp luật cũng chưa quy định về gia hạn thời hạn sử dụng đất, nhưng dưới góc độ học lý việc gia hạn thời hạn sử dụng đất là thủ tục. Vì đất được cấp mà Nhà nước không thu tiền sử dụng chủ yếu là đất dùng để sản xuất nông nghiệp, một ít sử dụng vào mục đích tín ngưỡng. Do vậy, bất kỳ trường hợp thu hồi nào cũng phải đền bù, ngoại trừ trường hợp không có nhu cầu sử dụng nữa.
3. Người sử dụng đất luôn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước dù đã có giấy chứng nhận hoặc chưa có. Phần thuế này phải đóng hằng năm.

No Response to "Phân biệt đất lâu dài hoặc vô thời hạn"

Leave A Reply