Thursday, 31 March 2011

Phần diện tích lộ giới không được chuyển mục đích sử dụng

Posted on 01:07 by nxt


Thứ hai, 13/07/2009, 11:17 GMT+7
Tôi có mua hai thửa đất nông nghiệp tại xã Phú Xuân, Nhà Bè (TP.HCM). Hai mảnh đất trên nằm trong khu dân cư và được phép chyển đổi mục đích sang đất thổ cư.

Khi tôi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sang đất thổ cư thì cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường Nhà Bè yêu cầu phải đồng ý cắt 3m chiều sâu đất (không bồi hoàn), có nghĩa là 3m x 9m = 27m2 của hai thửa đất trên họ mới đồng ý làm thủ tục chuyển đổi.

Tôi muốn biết, cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường làm như vậy có đúng luật không? Xin chân thành cảm ơn.

Pham Thi Le (smalltigerbyron@... )
Trả lời:

Theo quy định của pháp luật thì việc chuyển mục đích sử dụng đất cần phải đủ:

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng thành đất ở: Theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP thì tại vị trí thửa đất muốn chuyển mục đích thành đất ở phải có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hay kế hoạch sử dụng đất chi tiết (là đất ở), hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Cụ thể là thửa đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết.

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (quy hoạch định hướng).

Hồ sơ gồm: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; bản vẽ thửa đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ao). Hồ sơ nộp tại Phòng tài nguyên và môi trường huyện nơi thửa đất tọa lạc, thời hạn giải quyết là 30 ngày (điều 134 Nghị định 181/2004/NĐ-CP).

Theo thư của bà trình bày, tôi hiểu thửa đất của bà đang sử dụng là đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, và pháp luật hiện hành không có quy định phải cắt bớt diện tích đất khi đăng ký chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp của bà, có thể phần diện tích, mà cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu cắt không phải là quy hoạch đất ở (có thể là đường giao thông …). Theo quy định hiện hành thì phần diện tích này không được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất làm nhà ở. Tuy nhiên, phần đất này vẫn thuộc quyền sử dụng của bà cho đến khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất để thực hiện quy hoạch.

No Response to "Phần diện tích lộ giới không được chuyển mục đích sử dụng"

Leave A Reply